KOBİ tanımı değişti, bilanço sınırı 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıktı

Yüksek oranlı enflasyon kaynaklı bilançolarında yaşanan şişme sebebiyle KOBİ dışına çıkan bir çok şirket bu yüzden bazı desteklerden yararlanamayınca, KOBİ tanımının değiştirilmesini talep etmişti. Gelen talepler üzerine KOBİ tanımında değişikliğe gidildi ve bilanço sınırı 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldı. Yönetmelikle ayrıca mikro v küçük işletme tanımlarında yer alan parasal sınırlar da artırıldı.

NB Ekonomi Gazetesi’nden Hüseyin Gökçe‘nin haberine göre; Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği yürürlüğe konulurken, 2005 yılında çıkarılan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik de yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmelikte, KOBİ’ler için 250 olan çalışan sayısında değişikliğe gidilmedi. Buna karşılık, yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğüne ilişkin kriter değiştirildi. Buna göre yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birisi 500 milyon liranın altında olan işletmeler KOBİ olarak değerlendirilecek. Daha önce bu tutar 250 milyon liraydı. Birçok işletme enflasyon sebebiyle bilançoları şişince KOBİ sınıfından çıkmak durumunda kalıyorlardı. Bu durumda da kamunun KOBİ’ler için sağladığı bazı destek ve avantajlardan da yararlanamıyorlardı. Gelen yoğun talepler üzerine tanımda yapılan bu değişiklikle birlikte bir çok işletmenin kısmen de olsa rahatlama sağlaması beleniyor.

Mikro ve küçük işletme tanımı da değişti

Öte yandan yönetmelikle birlikte mikro işletme ve orta işletme tanımında yer alan parasal sınırlar da iki katına çıkarıldı. Buna göre mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklük şartı 5 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Küçük işletme tanımında ise bu tutarlar 50 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarıldı.

Durumu kötüleşen büyük şirket hemen KOBİ olacak

Öte yandan KOBİ niteliğinin kazanılması veya kaybedilmesiyle ilgili hükümlerde de önemli bir değişiklik yapıldı.

KOBİ niteliği belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birisinin (çalışan sayısı, bilanço büyüklüğü, hasılat) son iki hesap dönemine ait verilerle aşan işletmeler yine KOBİ niteliğini kaybedecek. Ancak daha önce KOBİ olmayan ama son hesap döneminde bu kriterlerin altına düşen işletmeler aynı dönemde KOBİ niteliği kazanacaklar. Yani bir büyük bir şirket bilanço, çalışan sayısı veya hasılatından herhangi biri öngörülen sınırın altına düştüğünde iki dönem beklemeden, son yıl verilerine göre KOBİ vasfı kazanabilecek.

Bu konuda getirilen yeni kriter şöyle:

“KOBİ niteliği belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini son iki hesap dönemine ait veririyle aşan işletmeler KOBİ niteliğini kaybeder. Son hesap döneminde ait verileri ile sözkonusu kriterlerin altına düşen işletmeler KOBİ niteliği kazanır”

Önceki kriter şöyleydi:

“Hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder”

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir