Türk Malı Algısını ve Ülke İmajını Güçlendirecek Projeler Aranıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde oluşturulan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amaçlarına hizmet edecek projeleri desteklemek üzere harekete geçti.

Projeler sektörel ve ulusal olmak üzere 2 kategoride değerlendirilecek.

Sektörel tanıtım projeleri, belirli bir sektörün tanıtımını yapmak üzere kurgulanacak olup, İhracatçı Birlikleri tarafından detaylandırılarak TTG’ye iletilecek.

Ulusal Tanıtım Projelerinde ise, sektörleri ön plana çıkarmaksızın, ihracatımızı geliştirmeye dönük olarak ülke gruplarına ya da tüm dünyaya dönük faaliyet önerileri değerlendirmeye alınacak.

Her iki kategoride de projeler başvuruları 7 Aralık 2017 Saat 17:30’a kadar TİM Genel Sekreterliğine yapılacak.

Konuyla ilgili TİM’den yapılan açıklama şöyle;

TÜRKİYE TANITIM GRUBU (TTG) ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLECEK ULUSAL VE SEKTÖREL PROJELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

“Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” 12 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amaçlarına hizmet edecek projeler yürütülecektir. Projeler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde oluşturulan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından değerlendirilecektir.

Projeler sektörel ve ulusal olmak üzere 2 kategoride değerlendirilmektedir. Sektörel tanıtım projeleri, belirli bir sektörün tanıtımını yapmak üzere kurgulanacak olup, İhracatçı Birlikleri tarafından detaylandırılarak TTG’ye iletilecektir. Sektörel tanıtım projelerine ilişkin başvuruları İhracatçı Birlikleri kabul etmektedir. Birlikler, kendilerinin hazırlayacağı projeleri ve kendilerine gelen başvurulardan yürütmeyi uygun gördüklerini TTG’ye iletecektir.

Ulusal Tanıtım Projelerinde ise, sektörleri ön plana çıkarmaksızın, ihracatımızı geliştirmeye dönük olarak ülke gruplarına ya da tüm dünyaya dönük faaliyet önerileri değerlendirmeye alınacaktır. Ulusal Tanıtım Projeleri için yapılacak başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.

-TTG bünyesinde yürütülecek Ulusal Tanıtım Projeleri, kültürel ve turistik tanıtım hedeflememektedir. Nihai hedef, Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi yoluyla ihracatın geliştirilmesidir.

-Sektörel tanıtım projeleri, İhracatçı Birlikleri eliyle yürütülecektir. Bu çerçevedeki projelerin başvurusu ilgili İhracatçı Birliğine yapılacaktır.

-Projeler için halihazırda parasal limit belirlenmemiştir. Başvuru bazlı değerlendirme yapılacaktır.

-Başvurular, TTG Sekreteryası tarafından sınıflandırıldıktan sonra TTG Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projeler, TİM Sektörler Konseyi ve Ekonomi Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Danışma Kuruluna iletilecektir. Ekonomi Bakanlığı onayının ardından projeler hayata geçirilecektir.

NASIL BAŞVURULUR?

-Ulusal Tanıtım Projeleri için başvurular 7 Aralık 2017 Saat 17:30’a kadar TİM Genel Sekreterliğine yapılacaktır. Başvuru formunun, proje önerisine ilişkin sunumun ve projeye ilişkin detaylı bütçe tablosunun belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi ve ayrıca ttg@tim.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

-Sektörel tanıtım proje önerileri, İhracatçı Birlikleri tarafından 7 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar TİM’e iletilecektir. İhracatçı Birliği dışından gelecek proje önerilerine ilişkin değerlendirme ve kabul süreçleri ilgili Birlik tarafından yürütülecektir.

http://www.tim.org.tr/files/downloads/sunumlar/TTG%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu/TTG_Yonetmelik.pdf

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir