Kamu Denetçiliği ve Arabuluculuk Topluluğu Kuruldu

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin önderliğinde kamu denetçiliği ve arabuluculuk başta olmak üzere hukuki gelişmeleri araştırmak amacıyla “Kamu Denetçiliği ve Arabuluculuk Topluluğu” kuruldu.

Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Bilge Bingöl Schrijer danışmanlığında kurulan topluluk öncelikli olarak, hak ihlalleri bakımından önleyici hukuki tedbirleri almak üzere geliştirilen “Kamu Denetçiliği Kurumu” hakkında araştırma, farkındalık yaratma, bilgi paylaşımı,  araştırma ve inceleme gezileri yapmayı amaçlıyor.

Kamu Denetçiliği ve Arabuluculuk Topluluğu’nun Türkiye’de, kamu denetçiliği alanında çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan ilk öğrenci topluluğu olduğunu söyleyen Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Bilge Bingöl Schrijer; “Topluluğumuz, özellikle Kamu Denetçiliği Kurumu ile işbirliği geliştirerek, Akdeniz Bölgesi öncelikli olmak üzere, Türkiye genelindeki kamu kurumlarında idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemeyi, araştırmayı ve önerilerde bulunmayı, ilgili hususlarda kamuoyunda bir farkındalık yaratmayı hedeflemektedir” dedi.

Topluluğun, hukuki gelişmeler hakkında “Sokak Hukuk Kliniği” şeklinde çalışmalar da yürüteceğini  belirten Bingöl, öncelikli olarak üniversitedeki öğrenciler, öğretim üyesi ve idari personel arasında yapıcı anlaşmazlık yönetimi ve üniversite ortamında yaşanan uyuşmazlıkların yapıcı yöntemlerle çözülmesine katkı sağlamak için “müzakere ve arabuluculuk yöntemlerinin” kullanımını yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Buna ek olarak yerel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde bir arabuluculuk hukuk kliniği geliştirmenin de  planları arasında olduğunu  sözlerine ekledi.

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

lawngonewild.com