2022’de kurulan şirket sayısı, yüzde 27,8 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre 2022 yılında kurulan şirket sayısı, geçen yıla göre %27,8 arttı.

TOBB’un açıklaması şöyle:

 • 2022 yılında, 2021 yılına göre kurulan şirket sayısı %27,8 kurulan kooperatif sayısı %38,8 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %1,7 azalmıştır.
 • 2022 yılında, 2021 yılına göre kapanan şirket sayısında %42,8 kapanan kooperatif sayısında %17,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %9,3 artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %53,8 artış oldu.

 • Aralık 2022’de, Aralık 2021’e göre kurulan şirket sayısı %53,8 kurulan kooperatif sayısı %75,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %12,7 artmıştır.
 • Aralık 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre %20,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %12,3 kapanan kooperatif sayısında %26,8 artış olmuştur.

Aralık 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %12,8 artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %14,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %50,2 kurulan kooperatif sayısı %12,8 artmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %177,3 kapanan kooperatif sayısı %218,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %41,3 artış gerçekleşmiştir.

Aralık 2022’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • Aralık 2022’de kurulan toplam 15.264 şirket ve kooperatifin %84,9’u limited şirket, %13,6’sı anonim şirket, %1,5’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %35,9’u İstanbul, %9,9’u Ankara, %6,2’si Antalya’da kurulmuştur.
 • Aralık 2022’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Aralık 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %36,0 oranında arttı.

 • 2022 yılında toplam 142.214 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 122.409 limited şirket, toplam sermayenin %70,9’unu, 17.798 anonim şirket ise %28,9’unu oluşturmaktadır. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre %36,0 oranında arttı.

Aralık 2022’de şirket ve kooperatiflerin 4.990’ı ticaret, 2.286’sı imalat ve 2.014’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. 1.318 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • Aralık 2022’de şirket ve kooperatiflerin 4.990’ı ticaret, 2.286’sı imalat ve 2.014’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. Aralık 2022’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.318’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 833’ü inşaat, 408’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 1.559’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 713’ü inşaat, 631’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.381’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 518’i inşaat, 370’i imalat sektöründedir.

Aralık 2022’de kurulan 230 Kooperatifin 155’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Aralık 2022’de kurulan 230 Kooperatifin 155’i Konut Yapı Kooperatifi, 42’si İşletme Kooperatifi, 17’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Aralık 2022’de 1.539 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • Aralık 2022’de kurulan yabancı ortak sermayeli şirketin 802’si Türkiye, 155’i Rusya Federasyonu, 92’si İran ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 1.539 yabancı ortak sermayeli şirketin 165’i anonim, 1.374’ü limited şirkettir. 2022 yılında kurulan şirketlerin 3.070’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 1.043’ü Gayrimenkul acenteleri ve 938’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 73,1’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

lawngonewild.com