Türk Eximbank İhracat Potansiyeli Yüksek İllerde ve OSB’lerde İrtibat Noktaları Oluşturacak

Türk Eximbank, daha fazla ihracatçıya ulaşma yönünde şube ağının genişletildiğini duyurdu. Eximbank’tan yapılan açıklamada birkaç ay içinde Konya, Kayseri ve Antalya şube olarak hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca, ihracat potansiyeli yüksek olan illerde ve organize sanayi bölgelerinde de irtibat noktaları oluşturularak ihracatçıların Eximbank’ın sunduğu finansman imkanlarına ulaşması kolaylaştırılacak.

Türk Eximbank’tan yapılan açıklama şöyle;

İhracatçılarımızın gerek üretim, gerekse satış süreçlerindeki finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürünler sunan Türk Eximbank’ın hizmet yelpazesinde nakdi kredi, alacak sigortası ve ihracatçıların alıcılarına yönelik krediler bulunmaktadır.

İhracatçılarımıza sağlanan finansman desteği 2017’nin ilk 6 ayında dolar bazında %15 arttırıldı…

Bankamızın 2017 yılının ilk yarısında ihracatçılarımıza sunduğu toplam finansman desteği geçen yıla göre %15 oranında artarak 16,3 milyar dolardan 18,8 milyar dolara yükselmiştir. Bu desteğin 11,7 milyar doları nakdi kredi, 7 milyar doları ise alacak sigortası olarak sağlanmıştır.

Bankanın sağladığı nakdi kredilerde %34 ile son dört yılın en yüksek artışı gerçekleştirildi…

Türk Eximbank’ın mevcut 28 kredi programı ile sunduğu destekler sonucunda 2017 yılının ilk ayında kredi stoku TL bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre %34 oranında artarak, 66 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu rakam son dört yılın en hızlı artış oranı olarak karşımıza çıkmakta. Bankacılık sektöründe ise en son kredi rakamı 22 Haziran’a ait, bu da yıllık bazda kredi hacminde %22,5’lik bir artışı gösteriyor.

Alacak sigortası kapsamında sigortalanan sevkiyat tutarları %33 oranında yükseltildi…

Bankamızın bir başka faaliyet alanı da ihracatçılarımızın yurtdışındaki alıcılarının ticari ve politik risklerini üstlenmeden faaliyetlerini yürütmelerine imkan tanıyan alacak sigortasıdır. Bu alanda da Ocak-Haziran döneminde sigortaladığımız sevkiyat yaklaşık 7 milyar dolar ile geçen yılın aynı dönemine göre %33 artmıştır.

Banka, 2017 yılsonu hedefi olan 39,8 milyar dolarlık finansal destek tutarını aşabilir…

Bankamızın ilk yarıyıl hedeflerini gerçekleştirme konusundaki performansının yanı sıra, 10 milyar TL’ye yükseltilen kayıtlı sermayemiz kapsamında Bankamıza kısmi sermaye ödemesi gerçekleştirilmesi, Merkez Bankası tarafından sürdürülen sıkı para politikasının ihracatçılarımız lehine esnetilmesi ve yine Merkez Bankamızın bize tanıdığı 17 milyar dolarlık reeskont limitinin 2 milyar dolarını orta-uzun vadeli krediler desteklemek için kullanmamıza imkan tanıması halinde, 2017 yılı sonu için belirlediğimiz 39,8 milyar dolarlık finansal destek ve ihracatın %26’sının desteklenmesi hedeflerimizi rahatlıkla aşacağız.

Türk Eximbank 2017 yılının ilk yarısında ulaştığı ihracatçı sayısını %12,5 oranında artırdı…

Bankanın son 1 yıl içinde kredi müşterisi olan firma sayısı yaklaşık %9 artarak 6.834’a ulaşmıştır. Öte yandan, sigortalı ihracatçı sayısı ise son bir yılda %16 oranında büyüyerek 2.671 olmuştur.

Türk Eximbank bankacılık sektörü ihracat kredilerinin %41,6’sını tek başına kullandırdı…

Türk Eximbank’ın aktiflerinin %95’ini ihracat kredileri oluşturmaktadır. Ayrıca, Mayıs ayı verilerine göre bankacılık sektöründeki tüm ihracat kredilerinin %41,6’sı Bankamıza aittir.
Banka’nın fonlama imkan ve çeşitleri artırılıyor; İlk yarıda 1,8 milyar dolarlık fon temini…
Yılın altı ayında, Bankaya duyulan güvenin göstergesi olarak geniş bir coğrafyadan dünyanın önde gelen bankalarından sendikasyon kredisi ve ikili ticari krediler yoluyla toplam 1,8 milyar dolar kaynak sağlanmıştır.

Sağlanan kaynaklar arasında uygun maliyetli orta-uzun vadeli fonların payı yükseliyor…

Türk Eximbank’ın bilanço yapısında yaşanan değişime uygun olarak orta-uzun vadeli fonlama gitgide önem kazanmaktadır. Bu çerçevede 300 milyon dolar tutarındaki Dünya Bankası kredisine ek olarak, yılsonuna kadar Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan 150 milyon avro, İslam Kalkınma Bankası’ndan ise 300 milyon dolar tutarında uzun vadeli ve uygun maliyetli yeni kredi kullanılması için çalışmalar yürütülmektedir. Böylelikle, 2017 yılında en az 750 milyon dolarlık orta-uzun vadeli kaynak temin edilecektir. Ayrıca İslami Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu (ICIEC) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) ile görüşmeler yapılarak bu kuruluşların garantisiyle 10 yıl vadeli yeni borçlanma imkânları üzerinde çalışılmaktadır.

Öte yandan ihracat kredi portföyümüzdeki gelişmelere bağlı olarak, eurotahvil ve/veya Banka tarihinde ilk defa sukuk (İslami tahvil) ihracı düşünülmektedir.

Banka ihracatçılar ile doğrudan çalışmaya ağırlık verirken, KGF ile işbirliği de artırılıyor…

Türk Eximbank, kuruluşunun otuzuncu yılında ihracatı destekleme misyonunu daha iyi yerine getirmek amacıyla yeniden yapılanmaktadır. Bu süreçte Bankamızın organizasyon yapısında gerçekleştirilen dönüşüm ile ihracatçılarımızla doğrudan çalışılabilecek bir yapı oluşturulmuştur. İstihbarat, analiz ve tahsis birimlerinin oluşturulması sayesinde güçlendirilen yapısı ile Banka ihracatçılarımızdan bankalar dışında da teminat alarak kredi verebilecek hale gelmiştir.

Ayrıca, KGF ile işbirliği imkanları da güçlendirilmiştir. Banka yeni organizasyon yapısı ile KGF- Portföy Garanti Sistemi (PGS) dahilinde de ihracatçılarımıza doğrudan kredi kullandırmaktadır. Bu sayede yılın geri kalanında kredilerde önemli bir artış bekliyoruz.

Daha fazla şube ile ihracatçıya doğrudan ulaşılacak…

Daha fazla ihracatçımıza ulaşma yönünde attığımız bir başka adım ise şubeleşme yönünde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerdir. Banka’nın sunduğu hizmetlerin ihracatçıların ayağına götürülmesi amacıyla irtibat büroları şubeleştirilerek, şube ağı genişletiliyor. Nitekim 2016 yılında Gaziantep Şubesi’ni, 2017 yılında ise Denizli, Bursa ve Adana şubelerini açtık. Birkaç ay içinde Konya, Kayseri ve Antalya şube olarak hizmet vermeye başlayacaktır. Halihazırda şubelerimizden kredi kullandırılmakta olup, tamamlanmak üzere olan altyapı çalışmaları sayesinde yakında tüm şubelerimiz alacak sigortası hizmetini de ihracatçılarımıza sunabilecektir. Ayrıca, ihracat potansiyeli yüksek olan başka illerde ve organize sanayi bölgelerinde de irtibat noktaları oluşturularak ihracatçılarımızın Eximbank’ın sunduğu finansman imkanlarına ulaşması kolaylaştırılacak.

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir