Nesnelerin interneti, 3 boyutlu arşivcilik, big data gibi yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması kütüphane, arşiv ve müzecilik anlayışına yeni bir vizyon getiriyor. Bu alanlarda uğraş veren ve kültürel mirasların