OVP Hedefleri Ancak Kamu, Özel Sektör, STK Birlikteliği İle Gerçekleşebilir

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Resmi Gazetede tam metni yayınlanan Orta Vadeli Program (OVP)’da belirtilen bazı ana başlıkların özellikle Antalya için son derece önemli olduğunu kaydederek, “OVP’de belirtilen başlıkların bir kısmı sürekli dile getirdiğimiz konular. Bunları yakından takip edeceğiz, reformların hayata geçmesi noktasında da elimizden gelen katkıyı vereceğiz” dedi.

OVP açıklanınca ekonomi konuşulmaya başlandı

Ekonomi yönetimi tarafından Orta Vadeli Programın açıklanması ile ekonominin tekrar konuşuluyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydeden ATSO Başkanı Davut Çetin “ülkemizde yoğun politik ve uluslar arası ilişkilere dayalı bir gündem hâkim. Bu süreçte ekonomi arka plana itilmişti. OVP’nin açıklanması ile gündemin bir miktar ekonomiye kaymasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Plana ilişkin de değerlendirmede bulunan Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:

Ekonomik göstergelere biraz daha çalışılmalıydı

“Orta Vadeli Plan içeriğinin yenilenmiş olduğunu ve alt başlıklarla adeta bir kalkınma planı gibi hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan ekonomik göstergelerdeki tahminler konusunda biraz daha çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Büyüme hedefleri 4 yıl üst üste 5,5 gibi potansiyelin üzerinde olan sabit bir rakamla ifade edilmiş. Böyle bir öngörünün gerçekleşmesi zor gibi görünmektedir. Hedeflerin kur, ihracat, özel yatırımlar ve  turizm tahminlerinin gerçekleşmesine bağlı olduğu açıktır. Büyüme rakamlarına göre açıklanan enflasyon hedeflerinin nasıl tutturulabileceği, işsizliğin neden açıklanan büyüme hedeflerine paralel bir düşüş göstermeyeceği konusunda belirsizlikler olduğunu görüyoruz.

OVP’de turizme önemli rol

OVP’ye göre büyüme hedeflerinde turizme önemli bir rol verilmiştir. Fakat bu sektörün ivme kazanmasını sağlayacak tanıtım ve strateji değişikliği başlıkları dışındaki konularda da iyileştirmelere ihtiyaç bulunmaktadır. Kırsal turizme hiç değinilmemesini eksiklik olarak görüyorum. Ekonomik Sosyal Konsey’in aktif hale getirilmesi de ele alınmalıydı.

Bu eksiklere karşılık OVP’de yeni ve çok iyi başlıkların olduğunu görüyoruz. Oda olarak sürekli dile getirdiğimiz lisanslı depoculuk, tedarik zinciri yönetimi, lojistik altyapısında iyileştirme konularında düzenlemeler yapma iradesi belirtilmiştir.

Orta gelir grubuna ek vergilerle daha fazla yüklenilmemelidir

Vergi mevzuatlarının üretimi, istihdamı, ihracatı, verimliliği ve rekabeti artıracak şekilde düzenleneceği, yüksek vergilendirmenin ekonomiyi kayıt dışılığa ittiği alanlarda vergi yükünün düşürülmesine yönelik çalışmalar yapılacağı dile getirilmiştir. Sistemin tümünü ele alan yapısal reformlar hayata geçirilmelidir.

Bu noktada dolaylı vergilerin düşürülmesi, istihdam ve üretim üzerindeki yüklerin azaltılması son derece önemlidir.  Ancak maalesef son düzenleme ile Motorlu Taşıtlar Vergisi ve bazı kalemlerdeki artış, belirtilen hedefler ile çelişmektedir. Orta gelir grubuna ek vergilerle daha fazla yüklenilmemelidir. Rant adil şekilde vergilendirildiği bir sistem kurgulanmalıdır. Kayıtdışı ile mücadelenin yeterince vurgulanmadığını görüyoruz. Özellikle vergi konusunda ortaya konan hedeflerin daha net ifade edilmesi gerekmekteydi.

İnovasyona dayalı büyüme

İnovasyona dayalı büyümenin, girişimcilerin desteklenmesinin, girişim sermayesi, kitle fonlaması gibi modellerin planda ele alınması son derece olumludur. Planda, e-ticaretin desteklenmesi, dijital dönüşüm gibi konulara verilen önemin, hayata geçirilme noktasında da aynı titizlikle ele alınması gerekmektedir.

Planlı sanayi bölgelerinin ele alınması, katma değeri yüksek üretime yönelme istekliliği sanayimize güç katacaktır.

Büyük ölçekli tarımsal üretim modeline geçiş, su kanunun çıkarılması gibi başlıklar son derece değerlidir.

URGE projeleri bugüne kadar ihracat potansiyelinin ortaya çıkmasında faydalı olmuştur. Bu tür modeller kapsamı genişletilerek ele alınmalıdır.

Tüm bu hedefler, yine OVP’de belirtilen kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki güçlü koordinasyon, işbirliği ve katılımcılık ile hayata geçirilebilecek hedeflerdir. Ortaya konan projelerin kamunun sivil toplum örgütleri ve toplum ile istişareleri oranında başarılı olacağına inanıyorum”

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir